MILJÖPOLICY

 

  • Vår miljöpolicy skall leda till att alla i företaget med arbetar för ett sunt miljöriktigt byggande.
  • Vår verksamhet skall tekniskt, ekonomiskt, effektiviseras resurssnålt ang. råvaror och material.
  • Vi skall sträva efter att minska användning av miljöfarligt material.
  • Vi skall sträva efter att orsaka så lite avfall som möjligt.
  • Vi skall utbilda och uppmuntra all personal i miljöarbetet.
  • Vi har en målsättning att ställa motsvarande krav på våra leverantörer och underentreprenörer.
  • Vårt företag vill efterlämna så friska byggnationer som är möjligt med de kunskaper som finns i dag. 

KONTAKTA OSS


Välkommen att kontakta oss för att diskutera dina önskemål!

JS Byggnads AB Jarledal & Svensson
Kalmarvägen 1
590 40 Kisa

Telefon: 0494 - 10 366
Fax: 0494 - 10 858
E-post: info@jsbyggnads.se

Kontaktpersoner:
Lars-Göran Jarledal
Mobil: 0705 - 11 99 42
 
Fredrik Jarledal
Mobil: 0703 - 40 03 69