VÅRA TJÄNSTER

 

I byggföretagets tjänster ingår såväl servicearbeten, nybyggnationer som om- och tillbyggnad av hus, industrier och lantbruk.

På grund av det stora rationaliseringsbehovet inom svenskt lantbruk, har det under de senaste tre åren skett en, enligt vår bedömning, ”boom”, vad gäller utökning av djurenheter/jordbruk.

Detta är några skäl till att vi inriktade oss främst på nybyggnationer och tillbyggnader av ladugårdar.

Sedan några år tillbaka har nyproduktionen av hus tilltagit i trakten kring Linköping. Ett av de större projekten vi åtagit oss är villaområdet Ekängen, Linköping, där 29 hus har uppförts sedan 2002.

Vi bygger även enstyckehus bland annat utanför Berg, Linköping, Västervik och Törnevik, Rimforsa.

Kulturanslagen har under 90-talet minskat drastiskt, mycket på grund av det ekonomiska läget som rådde i samhället under denna tid. Detta har lett till att utbudet av objekt, och efterfrågan av våra tjänster minskat på detta område under den senaste treårsperioden.

 

 
 
Vill du ha ytterligare information om våra tjänster är du välkommen att kontakta oss via telefon eller e-post.

KONTAKTA OSS


Välkommen att kontakta oss för att diskutera dina önskemål!

JS Byggnads AB Jarledal & Svensson
Kalmarvägen 1
590 40 Kisa

Telefon: 0494 - 10 366
Fax: 0494 - 10 858
E-post: info@jsbyggnads.se

Kontaktpersoner:
Lars-Göran Jarledal
Mobil: 0705 - 11 99 42
 
Fredrik Jarledal
Mobil: 0703 - 40 03 69